Obec Huncovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.09.2013 Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Z35/2013
2100.00 € s DPH Obec Huncovce Euro Funds Consulting, s.r.o., Prešov 21.08.2013
02.09.2013 Vypracovanie pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Z36/2013
4500.00 € s DPH Obec Huncovce Euro Funds Consulting, s.r.o., Prešov 21.08.2013
26.08.2013 Vykonanie stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
Z34/2013
98554.91 € s DPH Obec Huncovce ELPROMONT TATRY, s.r.o., Huncovce, Peter Lorenčík 26.08.2013
23.08.2013 Vykonanie stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - Objekt Športovej Klubovne, Huncovce
Z33/2013
35069.22 € s DPH Obec Huncovce Nalima, s.r.o., Poprad, Milan Cvanciger 22.08.2013
19.08.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného diela - OBNOVA OBJEKTU ŠPORTOVEJ KLUBOVNE
Z32/2013
1176.00 € s DPH Obec Huncovce Ing. Pavol Jurčo, Poprad 26.07.2013
14.08.2013 Kúpa pozemku
Z31/2013
420.00 € s DPH Obec Huncovce Olina Válková, rod. Bartečková, Práče 171 14.08.2013
13.08.2013 Prevádzanie vlastníctva pozemkov uvedeného v Čl.1 tejto zmluvy
Z30/2013
1335.17 € s DPH Obec Huncovce SR zastúpená SPF, BRATISLAVA 25.06.2013
08.08.2013 Zabezpečenie stavebného dozoru pri realizácií stavby - Obnova športovej klubovne TJ TATRAN Huncovce
Z29/2013
1128.00 € s DPH Obec Huncovce INPRO POPRRAD, s.r.o., Poprad 05.08.2013
29.07.2013 Odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy špecifikovaných v článku 1.bod 1.1
Z28/2013
2019.92 € s DPH Obec Huncovce Polhoš Ján a manž. Zdena, rod. Pompová, Huncovce 26.07.2013
17.07.2013 Poistenie detského ihriska - MŠ
Z27/2013
97.89 € s DPH Obec Huncovce QBE Insurance(Europe) Limited, Košice 09.07.2013
12.07.2013 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Z25/2013
2000.00 € s DPH Obec Huncovce Euro Funds Consulting, s.r.o., Prešov 20.06.2013
12.07.2013 Vykonanie komplexných činností pre vykonávanie verejného obstarávania - Multifunkčné ihrisko
Z26/2013
800.00 € s DPH Obec Huncovce CVO, s.r.o., Banská Bystrica 11.07.2013
09.07.2013 Oprava kostolnej veže a ozvučenia kostola
Z24/2013
1400.00 € s DPH Obec Huncovce Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Huncovce 04.07.2013
04.07.2013 Podmienky poskytovania príspevku na AČ
Z22/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Úrad práce soc. vecí a rodiny, Kežmarok 28.06.2013
04.07.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného diela-Multifunkčné ihrisko - Huncovce
Z23/2013
1188.00 € s DPH Obec Huncovce Ing.arch.Tibor Gombarček MAR.COOP, Martin 07.06.2013
Zobrazených 121 - 135 z celkových 213.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 14 15