Obec Huncovce

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
13.05.2013 Úprava výtlkov miestnych komunikácií v obci asfaltovým betónom
VO3/2013
8500.00 € s DPH Obec Huncovce JUNO DS, s.r.o. Stará Ĺubovňa 29.04.2013
13.05.2013 Rekonštrukcia časti prestrešenia - polyfunkčný objekt Huncovce súp. č.32
VO4/2013
8265.40 € s DPH Obec Huncovce SK - strechy s.r.o, Žakovce 29.01.2013
31.01.2013 Nákup nádob na odpad
VO-1/2013
1386.00 € s DPH Obec Huncovce MEVA-SK, s.r.o. Rožňava 25.01.2013
31.01.2013 Vypracovanie auditu účtovnej uzávierky za rok 2012
VO-2/2013
2500.00 € s DPH Obec Huncovce Ing. Mária Kyseľová, Poprad 17.01.2013
29.01.2013 Dodávka a montáž technologického zariadenia ČOV Huncovce
VO-11/2012
3014.40 € s DPH Obec Huncovce W-Control s.r.o., Poprad, Ing.Jarmila Pešková 25.09.2012
28.01.2013 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
VO-10/2012
2780.00 € s DPH Obec Huncovce ELEKTRO-PROJEKT, Ing. Peter Mihók, Kežmarok 05.09.2012
09.10.2012 Projektová dokumentácia a dodávka - Detské ihrisko Huncovce
VO-5/2012
9892.00 € s DPH Obec Huncovce Ing.M.Weberová - Intersystem, Bytča 17.04.2012
09.10.2012 Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií v obci
VO-6/2012
6824.82 € s DPH Obec Huncovce Milan Fáber - TOPVER 14.05.2012
09.10.2012 Nákup pracovnej odevy, obuvi a osobných ochranných prostriedkov- AČ
VO-7/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Dudinský Karol, Sp. Teplica 14.05.2012
09.10.2012 Sporák na tuhé palivo - 5,9 kW
VO-8/2012
1078.00 € s DPH Obec Huncovce PROFI REMONT s.r.o. 08.08.2012
09.10.2012 Nákup plechovej strešnej krytiny
VO-9/2012
884.58 € s DPH Obec Huncovce Blach Stal.s.r.o. pobočka Poprad 22.08.2012
09.10.2012 Obnova MŠ Huncovce
VO-1/2012
11640.00 € s DPH Obec Huncovce Ing.Pavol Jurčo, Poprad 28.02.2012
09.10.2012 Oplotenie areálu ZŠ Huncovce - I.etapa
VO-2/2012
18854.05 € s DPH Obec Huncovce RONDO spol.s.r.o., Kežmarok 06.03.2012
09.10.2012 Vymaľovanie priestorov OcÚ,oprava sadrových doplnkov a omietok
VO-3/2012
1042.50 € s DPH Obec Huncovce Rudolf Semaňák 20.03.2012
09.10.2012 Úprava vnútorných interiérových dverí
VO-4/2012
1196.00 € s DPH Obec Huncovce STOLÁRSTVO - ERNEST REGÍTKO 02.04.2012
Zobrazených všetkých 15.