Obec Huncovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.01.2014 Výkon odbornej činnosti - verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa
Z4-2014
1850.00 € bez DPH Obec Huncovce INPRO POPRRAD, s.r.o., Poprad 29.01.2014
15.01.2014 NN elektrické zariadenia a rozvody
Z3/2014
14279.00 € s DPH Obec Huncovce Východoslovenská distribučná , a.s., Košice 13.11.2013
13.01.2014 Zmluva o prevádzkovaní ČOV- príloha, ročný rozpočet
Z1/2014
2521.60 € s DPH Obec Huncovce W-Control, s.r.o. Poprad 01.01.2014
13.01.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu
Z2/2014
20744.33 € s DPH Obec Huncovce Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava 1 10.01.2014
19.12.2013 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Z47/2013
4800.00 € bez DPH Obec Huncovce Euro Funds Consulting, s.r.o., Prešov 13.09.2013
18.12.2013 Predávajúci predáva pozemok - orná pôda o výmere 298,00 m² zo svojho výlučného vlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosti za cenu uvedenú v Článku IV. Zmluvy
Z45/2013
1192.00 € s DPH Obec Huncovce Roman Polhoš a man. Lýdia, Huncovce 18.12.2013
18.12.2013 Hudobné vystúpenie skupiny AD GLORIAM DEI
Z46/2013
500.00 € s DPH Obec Huncovce Gregor Regeš, Huncovce 16.12.2013
17.12.2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca
Z44/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Fond sociálneho rozvoja, Bratislava 05.12.2013
06.12.2013 Zmena programu služieb
Z41/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19.11.2013
06.12.2013 Zmena programu služieb
Z42/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19.11.2013
06.12.2013 Dodatok k zmluve - zmena programu služieb
Z43/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19.11.2013
06.12.2013 Zmena programu služieb
Z40/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 19.11.2013
28.10.2013 Poskytovanie hostingu pre webovú aplikáciu Geosense Geoportal
Z38/2013
1500.00 € s DPH Obec Huncovce Geosense SK s.r.o., Košice 18.10.2013
28.10.2013 Zriadenie vecného bremena
Z39/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Východoslovenská distribučná , a.s., Košice 21.10.2013
10.09.2013 Uskutočnenie stavebných prác - Multifunkčné ihrisko Huncovce
Z37/2013
79257.30 € s DPH Obec Huncovce MARO, s.r.o. Sučany 10.09.2013
Zobrazených 106 - 120 z celkových 213.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15