Obec Huncovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.03.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku
Z18/2014
31304.35 € s DPH Obec Huncovce Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava 1 18.03.2014
19.03.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku
Z19/2014
74720.00 € s DPH Obec Huncovce Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava 1 18.01.2014
04.03.2014 Zabezpečenie stavebného dozoru pri rekonštrukcii miestnych komunikácií
Z10/2014
5160.00 € s DPH Obec Huncovce INPRO POPRRAD, s.r.o., Poprad 04.03.2014
04.03.2014 Prenájom nebytových priestorov s príslušenstvom v budove súp. č. 29 ul. Hlavná
Z12/2014
1593.30 € s DPH Obec Huncovce Miroslav Pekarčík, Huncovce 22.02.2014
04.03.2014 Prenájom priestorov zdravotného strediska
Z11/2014
2190.79 € s DPH Obec Huncovce MUDr. Michal Mesároš, spol.s.r.o., Poprad 13.01.2014
04.03.2014 Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 32, ul. Hlavná
Z13/2014
1370.24 € s DPH Obec Huncovce Ing. Vladimír Makara, Kežmarok 13.01.2014
04.03.2014 Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 32, ul. Hlavná
Z14/2014
150.00 € s DPH Obec Huncovce Žofia Kolodzejová, Lendak 13.01.2014
04.03.2014 Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 32, ul. Hlavná
Z15/2014
121.68 € s DPH Obec Huncovce Ing. Matúš Gaborčík, konateľ Kežmarok 03.02.2014
04.03.2014 Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 32, ul. Hlavná
Z16/2014
1055.56 € s DPH Obec Huncovce Obchod u Barbory - Mária Cehulová, Huncovce 13.01.2014
04.03.2014 Vykonanie stavebných prác - Rekonštrukcia MK v obci, ul. Tatranská II.etapa
Z17/2014
22743.36 € s DPH Obec Huncovce STRABAG s.r.o., Bratislava 26.02.2014
28.02.2014 Podmienky pre poskytovanie a používanie elektronických služieb Internetového portálu
Z9/2014
0.00 € s DPH Obec Huncovce Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava 21.02.2014
14.02.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z inf.systému katastra nehnuteľnosti
Z8/2014
0.00 € s DPH Obec Huncovce Geodetický a kartografický ústav Bratislava 212 05.02.2014
11.02.2014 Prevod vlastníckeho práva k cestnému telesu na ul. Športovej
Z7/2014
4980.00 € s DPH Obec Huncovce E-BA, s.r.o., Huncovce 11.02.2014
05.02.2014 Zabezpečenie auditu konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy
Z5/2014
1000.00 € bez DPH Obec Huncovce Mária Kyseľová, zodpovedný audítor č. licencie 722, Poprad 04.02.2014
05.02.2014 Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a auditu súladu výročnej správy
Z6/2014
1500.00 € bez DPH Obec Huncovce Mária Kyseľová, zodpovedný audítor č. licencie 722, Poprad 04.02.2014
Zobrazených 91 - 105 z celkových 213.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 14 15