Obec Huncovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.11.2014 Zmluva o prevádzkovaní ČOV Huncovce
Z34/2014
2521.60 € s DPH Obec Huncovce W-Control, s.r.o., Poprad 11.11.2014
03.11.2014 Realizácia stavebného diela - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školská
Z33/2014
180262.36 € s DPH Obec Huncovce EKO SVIP, s.r.o., Sabinov 30.10.2014
10.10.2014 Úprava zmluvných podmienok - Občianske hliadky v prostredí
Z32/2014
42273.06 € s DPH Obec Huncovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 01.10.2014
10.10.2014 Vypracovanie a dodanie dokumentácie - Cesta okolo Tatier
Z31/2014
11872.15 € s DPH Obec Huncovce ISPO spol.. s.r.o., inžinierske stavby, Prešov 04.09.2014
18.09.2014 Poistná zmluva Biznis Plus
Z30/2014
0.00 € s DPH Obec Huncovce ČSOB Poisťovňa, a.s. Bratislava 12.09.2014
12.09.2014 Zriadenie vecného bremena
Z29/2014
0.00 € s DPH Obec Huncovce Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 12.09.2014
04.09.2014 Obnova MŠ v obci - zriadenie podkrovia, zníženie energetickej náročnosti
Z28/2014
1200.00 € s DPH Obec Huncovce MP Profit, s.r.o., Bratislava 04.09.2014
19.08.2014 Úprava dohodnutých podmienok uzatvorenej zmluvy zo dňa 10.9.2013
Z27/2014
0.00 € s DPH Obec Huncovce MARO,s.r.o., Sučany 10.03.2014
21.07.2014 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny
Z26/2014
4500.00 € s DPH Obec Huncovce Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 21.07.2014
30.06.2014 Poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta - doba 6 mesiacov
Z25/2014
2331.90 € s DPH Obec Huncovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 25.06.2014
17.06.2014 Prenájom nebytových priestorov na dočasné užívanie - budova súp. č. 32
Z24/2014
1196.97 € s DPH Obec Huncovce Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 13.06.2014
02.06.2014 Obstaranie/modernizácia hnuteľných vecí konečným prijímateľom a iné oprávnené činnosti v rozsahu tabuľky č.14
Z23/2014
71637.75 € s DPH Obec Huncovce Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava 1 02.06.2014
30.05.2014 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Z22/2014
0.00 € s DPH Obec Huncovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 26.05.2014
16.05.2014 Nájom nebytových priestorov v budove súp. č. 32
Z21/2014
415.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 14.04.2014
20.03.2014 Vypracovanie a dodanie dokumentácie na územné rozhodnutie pre stavbu
Z20/2014
1794.79 € s DPH Obec Huncovce ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby, Prešov 22.02.2014
Zobrazených 76 - 90 z celkových 213.
1 2 3 4 6 8 9 10 14 15