Obec Huncovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.10.2012 Odkúpenie pozemku
Z24/2012
1278.20 € s DPH Obec Huncovce Stanislav Gabčo s manž. Zuzanou 16.11.2011
27.09.2012 Záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu
Z23/2012
16214.00 € s DPH Obec Huncovce Úrad vlády SR 14.08.2012
06.08.2012 Aktivácia programu služieb
Z21/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s. 03.08.2012
06.08.2012 Poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete
Z22/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s. 03.08.2012
03.08.2012 Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
Z20/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce RHP, s.r.o., Sídlo: Zelený dvor, Farská 68, Huncovce 01.08.2012
01.08.2012 Vypracovanie bezpečnostného projektu
Z19/2012
700.00 € s DPH Obec Huncovce wanet, s.r.o., Banská Bastrica 31.07.2012
29.06.2012 Montáž diela
Z17/2012
11870.40 € s DPH Obec Huncovce Ing. Mária Weberová, štatutár 26.06.2012
29.06.2012 Výkon externého manažmentu pri implementácií projektu
Z18/2012
1020.00 € s DPH Obec Huncovce INPRO POPRAD. s.r.o 26.06.2012
21.06.2012 Kúpa pozemku
Z16/2012
858.00 € s DPH Obec Huncovce Mária Ottová 12.06.2012
15.06.2012 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ
Z15/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Úrad práce soc. vecí a rodiny 11.06.2012
14.06.2012 Zámena nehnuteľnosti
Z14/2012
168.00 € s DPH Obec Huncovce Amália Kertészová a spol. 18.05.2012
04.06.2012 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebného diela
Z13/2012
11640.00 € s DPH Obec Huncovce Ing. Pavol Jurčo 12.03.2012
31.05.2012 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácií národného projektu Terénna soc. práca v obciach
Z12/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Fond sociálneho rozvoja 28.05.2012
25.05.2012 aktivácia programov Služieb Podniku
Z10/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s. 17.05.2012
25.05.2012 aktivácia programu Služieb
Z11/2012
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s. 22.05.2012
Zobrazených 166 - 180 z celkových 213.
1 2 7 8 9 10 12 14 15