Obec Huncovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.06.2013 Vykonanie stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
Z21/2013
23363.20 € s DPH Obec Huncovce Václav Kula -VA-KU Company, Huncovce 21.06.2013
19.06.2013 Stavebný dozor pri realizovaní stavby - Rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci
Z20/2013
600.00 € s DPH Obec Huncovce INPRO POPRRAD, s.r.o., Poprad 18.06.2013
12.06.2013 Mení a upravuje rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb
Z17/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.06.2013
12.06.2013 Mení a upravuje rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb
Z18/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.06.2013
12.06.2013 Mení a upravuje rozsah a spôsob poskytovania verejných služieb
Z19/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.06.2013
10.06.2013 Spracovanie projektu na základe Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Z16/2013
650.00 € s DPH Obec Huncovce Ing. Sylvia Slavkovská, Spišská Belá 06.05.2013
05.06.2013 Zabezpečenie stavebného dozoru pri realizácií stavby-Rekonštrukcia VO v obci
Z15/2013
2940.00 € s DPH Obec Huncovce INPRO POPRRAD, s.r.o., Poprad 04.06.2013
03.06.2013 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri realizácií aktivačnej činnosti pre obec
Z14/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Úrad práce soc. vecí a rodiny, Kežmarok 24.05.2013
29.05.2013 Spracovanie projektu v rámci výzvy č. 1 ÚSVRK 2013 - obnova MŠ v Huncovciach
Z12/2013
250.00 € s DPH Obec Huncovce Ing. Sylvia Slavkovská, Spišská Belá 02.05.2013
29.05.2013 Vykonanie odborných inžiniersko - investorských činnosti- rekonštrukcia VO v obci
Z13/2013
1620.00 € s DPH Obec Huncovce INPRO POPRRAD, s.r.o., Poprad 28.05.2013
29.05.2013 Zhotoviť rekonštrukciu časti strechy na objekte súp. č.32
Z11/2013
8265.40 € s DPH Obec Huncovce SK-STRECHY, s.r.o., Žakovce 18.04.2013
28.03.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Z10/2013
0.00 € s DPH Obec Huncovce Správa katastra Prešov 06.03.2013
22.03.2013 Zmluva na dodávku programového vybavenia
Z9/2013
58.50 € s DPH Obec Huncovce IFO soft verejná obchodná spoločnosť, Prešov 13.03.2013
14.03.2013 Kúpa pozemku
Z8-2013
165.00 € s DPH Obec Huncovce SLON s.r.o. Huncovce, 14.03.2013
08.03.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2013
Z7/2013
150.00 € s DPH Obec Huncovce Žofia Kolodzejová, Lendak 04.03.2013
Zobrazených 136 - 150 z celkových 213.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 15