Obec Huncovce

Zmluva

zmena sadzby DPH z 19% na 20% s účinnosťou od 1.1.2011

Identifikácia

Číslo zmluvy: ZD11/2011

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: ARPROG a.s., Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: zmena sadzby DPH z 19% na 20% s účinnosťou od 1.1.2011

Zmluvná cena: 428221.53 €

Dátumy

Datum podpisu: 24.05.2011

Datum zverejnenia: 25.05.2011

Dokumenty Pdf Z11-2011.pdf ( veľkosť: 169,5 KB, aktualizované: Streda 25. Máj 2011 09:13 )