Obec Huncovce

Zmluva

Dodatok č.1/DZ221101208390101 k zmluve o poskytnutí NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z58/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratisla

Adresa dodávateľa: Dobrovičova 12

IČO dodávateľa: 00156621

Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí NFP - aktualizované dodatky

Zmluvná cena: 457510.22 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.12.2015

Datum zverejnenia: 10.12.2015

Dokumenty Pdf Z58-2015.pdf ( veľkosť: 97,2 KB, aktualizované: Štvrtok 10. December 2015 07:49 )