Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva č. 2/11/2015

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z53/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: KRON SK, s.r.o., Senica

Adresa dodávateľa: Dolné Suroviny 996/1

IČO dodávateľa: 36256651

Predmet zmluvy: Tovar bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1

Zmluvná cena: 21835.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 07.12.2015

Dokumenty Pdf Z53-2015.pdf ( veľkosť: 283,8 KB, aktualizované: Pondelok 07. December 2015 11:18 )