Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva č. 2015/11155, podľa §409 násl.zák.č.513/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z57/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Cora Gastro, s.r.o., Poprad

Adresa dodávateľa: Traktorová 590

IČO dodávateľa: 44130651

Predmet zmluvy: Tovar špecifikovaný v prílohe č.1

Zmluvná cena: 21271.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 02.12.2015

Dokumenty Pdf Z57-2015.pdf ( veľkosť: 330,2 KB, aktualizované: Streda 02. December 2015 12:14 )