Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva podľa §409 násl.zák.č.513/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z56/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Školl all, s.r.o., Vysoká nad Kysucou

Adresa dodávateľa: Vysoká nad Kysucou 1279

IČO dodávateľa: 46117997

Predmet zmluvy: Tovar špecifikovaný v prílohe č. 1

Zmluvná cena: 23778.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 02.12.2015

Dokumenty Pdf Z56-2015.pdf ( veľkosť: 352 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Január 2016 12:31 )