Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva podľa §409 násl.zák.č.513/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z55/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: SERVIS PC DOMA-Ing. Slavomír Petrulák, Ľubica

Adresa dodávateľa: Slnečná 954/48

IČO dodávateľa: 44239343

Predmet zmluvy: Tovar bližšie špecifikovaný v prílohe č.1

Zmluvná cena: 9771.50 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 02.12.2015

Dokumenty Pdf Z55-2015.pdf ( veľkosť: 278,1 KB, aktualizované: Streda 02. December 2015 07:41 )