Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva podľa §409 násl.zák.č.513/1991 Zb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z54/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: HDS, a.s. Dolný Kubín

Adresa dodávateľa: Matúškova 7

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Tovar špecifikovaný v prílohe č.1

Zmluvná cena: 5921.70 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 02.12.2015

Dokumenty Pdf Z54-2015.pdf ( veľkosť: 275 KB, aktualizované: Streda 02. December 2015 07:25 )