Obec Huncovce

Zmluva

Poistná zmluva - krátkodobé poistenie

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z48/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: QBE Insurance(Europe)LIMITED, Košice

Adresa dodávateľa: Štúrova 27

IČO dodávateľa: 36855472

Predmet zmluvy: Krátkodobé poistenie UoZ - §54

Zmluvná cena: 72.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.10.2015

Datum zverejnenia: 09.11.2015

Dokumenty Pdf Z48 - 2015.pdf ( veľkosť: 365,6 KB, aktualizované: Pondelok 09. November 2015 10:53 )