Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z46/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: PROFLEXICOM, s.r.o. Huncovce

Adresa dodávateľa: Hlavná 198/21

IČO dodávateľa: 36478466

Predmet zmluvy: Kúpa pozemku

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: LV č. 922; Katastrálne územie: Huncovce; Parcela číslo: 1731/7, 1731/66; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 198/21

Zmluvná cena: 11114.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 04.11.2015

Datum zverejnenia: 06.11.2015

Dokumenty Pdf Z46-2015.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 06. November 2015 11:59 )