Obec Huncovce

Zmluva

Zmluva o dielo § 536 násl. zák.č. 513/1991 Tb.

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z44/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Jurčo, Poprad

Adresa dodávateľa: Dostojevského 3310/31

IČO dodávateľa: 32856075

Predmet zmluvy: Vypracovanie projektovej dokumentácie - Obnova MŚ Huncovce

Zmluvná cena: 11640.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.03.2015

Datum zverejnenia: 06.11.2015

Dokumenty Pdf Z44-2015.pdf ( veľkosť: 104,5 KB, aktualizované: Piatok 06. November 2015 11:14 )