Obec Huncovce

Zmluva

Dodatok č.1, Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z22/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Spojená škola, Veľká Lomnica

Adresa dodávateľa: Železničná 115

IČO dodávateľa: 42079209

Predmet zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2010v budove súp. č. 461, ul. Krátka, Huncovce

Zmluvná cena: 1734.48 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.05.2015

Datum zverejnenia: 14.05.2015

Dokumenty Pdf Z22-2015.pdf ( veľkosť: 68,2 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Máj 2015 14:56 )