Obec Huncovce

Zmluva

Zmluva o z neškodnení odpadu č. 08/2015

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z21/2015

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Služby obce Ľubica s.r.o, Ľubica

Adresa dodávateľa: Gen. Svobodu 127/248

IČO dodávateľa: 46201297

Predmet zmluvy: Ukladanie a zneškodňovanie odpadov podľa zmluvy

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.04.2015

Datum zverejnenia: 11.05.2015

Dokumenty Pdf Z21-2015.pdf ( veľkosť: 124,3 KB, aktualizované: Pondelok 11. Máj 2015 14:58 )