Obec Huncovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Z36/2014

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Stanislav Polhoš a manž. Ivana Polhošová rod. Mišalková

Adresa dodávateľa: ul. Železničná 329/16, Huncovce

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Zriadenie vlastníckeho práva na dotknutý pozemok

Zmluvná cena: 1100.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.10.2014

Datum zverejnenia: 21.11.2014

Dokumenty Pdf Z36-2014.pdf ( veľkosť: 53 KB, aktualizované: Piatok 21. November 2014 08:02 )