Obec Huncovce

Obstaranie

Rekonštrukcia polyfunkčného objektu

Identifikácia

Číslo zákazky: VO4/2013

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: SK - strechy s.r.o, Žakovce

Adresa úspešného uchádača: Žakovce 191

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Rekonštrukcia časti prestrešenia - polyfunkčný objekt Huncovce súp. č.32

Cena zákazky: 8265.40 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 29.01.2013

Datum zverejnenia: 13.05.2013