Obec Huncovce

Obstaranie

Výtlky v obci-oprava

Identifikácia

Číslo zákazky: VO3/2013

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: JUNO DS, s.r.o. Stará Ĺubovňa

Adresa úspešného uchádača: Lipová 17

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Úprava výtlkov miestnych komunikácií v obci asfaltovým betónom

Cena zákazky: 8500.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 29.04.2013

Datum zverejnenia: 13.05.2013