Obec Huncovce

Obstaranie

Audit účtovnej uzávierky

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-2/2013

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Ing. Mária Kyseľová, Poprad

Adresa úspešného uchádača: Matejovská 4094/54

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Vypracovanie auditu účtovnej uzávierky za rok 2012

Cena zákazky: 2500.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.01.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2013