Obec Huncovce

Obstaranie

Plastové smetné nádoby

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-1/2013

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava

Adresa úspešného uchádača: Krátka 574, Brzotín

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Nákup nádob na odpad

Cena zákazky: 1386.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 25.01.2013

Datum zverejnenia: 31.01.2013