Obec Huncovce

Obstaranie

Prieskum trhu pri zákazke s nízkou hodnotou

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-11/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: W-Control s.r.o., Poprad, Ing.Jarmila Pešková

Adresa úspešného uchádača: Partizánka 687/88

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Dodávka a montáž technologického zariadenia ČOV Huncovce

Cena zákazky: 3014.40 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 25.09.2012

Datum zverejnenia: 29.01.2013