Obec Huncovce

Obstaranie

PD na realizáciu stavby

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-10/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: ELEKTRO-PROJEKT, Ing. Peter Mihók, Kežmarok

Adresa úspešného uchádača: Starý trh 24

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

Cena zákazky: 2780.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 05.09.2012

Datum zverejnenia: 28.01.2013