Obec Huncovce

Obstaranie

Strešná krytina - RO

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-9/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Blach Stal.s.r.o. pobočka Poprad

Adresa úspešného uchádača: Sp.Sobota, Kežmarská cesta

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Nákup plechovej strešnej krytiny

Cena zákazky: 884.58 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.08.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012