Obec Huncovce

Obstaranie

Nákup sporákov - RO

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-8/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: PROFI REMONT s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Sama CHalúpku, NIŽNÁ

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Sporák na tuhé palivo - 5,9 kW

Cena zákazky: 1078.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.08.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012