Obec Huncovce

Obstaranie

Pracovné odevy a obuv AČ

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-7/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Dudinský Karol, Sp. Teplica

Adresa úspešného uchádača: Tatranská 714/4, Sp. Teplica, prevádzka Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Nákup pracovnej odevy, obuvi a osobných ochranných prostriedkov- AČ

Cena zákazky: 0.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 14.05.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012