Obec Huncovce

Obstaranie

Vysprávky výtlkov

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-6/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Milan Fáber - TOPVER

Adresa úspešného uchádača: Nová Lesná 261

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií v obci

Cena zákazky: 6824.82 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 14.05.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012