Obec Huncovce

Obstaranie

Projektová dokumentácia

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-5/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Ing.M.Weberová - Intersystem, Bytča

Adresa úspešného uchádača: ul. S.S.akalovej 1351/22A

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Projektová dokumentácia a dodávka - Detské ihrisko Huncovce

Cena zákazky: 9892.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.04.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012