Obec Huncovce

Obstaranie

Vymaľovanie OcÚ

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-3/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Rudolf Semaňák

Adresa úspešného uchádača: Vlkovce

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Vymaľovanie priestorov OcÚ,oprava sadrových doplnkov a omietok

Cena zákazky: 1042.50 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 20.03.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012