Obec Huncovce

Obstaranie

Oplotenie areálu

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-2/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: RONDO spol.s.r.o., Kežmarok

Adresa úspešného uchádača: Slávkovská 28, Kežmarok

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Oplotenie areálu ZŠ Huncovce - I.etapa

Cena zákazky: 18854.05 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 06.03.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012