Obec Huncovce

Obstaranie

Projektová dokumentácia

Identifikácia

Číslo zákazky: VO-1/2012

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov úspešného uchádača: Ing.Pavol Jurčo, Poprad

Adresa úspešného uchádača: u. Štefánikova 4445

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Obnova MŠ Huncovce

Cena zákazky: 11640.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.02.2012

Datum zverejnenia: 09.10.2012