Obec Huncovce

Objednávka

Čistenie kanalizácie na ul. Cintorínskej

Identifikácia

Číslo objednávky: obj.č.50/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet objednávky: Čistenie kanalizácie na ul. Cintorínskej

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 13.01.2016

Datum zverejnenia: 18.01.2016

Dokumenty