Obec Huncovce

Objednávka

Oprava MK na ulici Železničnej

Identifikácia

Číslo objednávky: Obj. 49/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: PRASTAV - stav. obch. spol. s.r.o., Veľká Lomnica

Adresa dodávateľa: Popradská 504/27

IČO dodávateľa: 31677045

Predmet objednávky: Oprava MK na ulici Železničnej

Cena objednávky: 1756.37 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Majerčák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.10.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015

Dokumenty