Obec Huncovce

Objednávka

Rekonštrukcia ektrorozvodov - kuchyňa MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: Obj. 48/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: ELPROMONT TATRY, Huncovce

Adresa dodávateľa: Farská 72

IČO dodávateľa: 31696571

Predmet objednávky: Rekonštrukcia ektrorozvodov - kuchyňa MŠ

Cena objednávky: 1770.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Jozef Majerčák ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 10.12.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015

Dokumenty