Obec Huncovce

Objednávka

Objednáva na stavebno-montážne práce- LAN SIETE v objekte MŠ

Identifikácia

Číslo objednávky: Obj.č.47/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: PETER TOMAJKO -TOPTEL, Poprad - Sp. Sobota

Adresa dodávateľa: Matejovská 1798/12

IČO dodávateľa: 41745990

Predmet objednávky: Objednáva na stavebno-montážne práce- LAN SIETE v objekte MŠ

Cena objednávky: 3109.68 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 05.12.2015

Datum zverejnenia: 29.12.2015

Dokumenty