Obec Huncovce

Objednávka

Objednávka na odvoz odpadu

Identifikácia

Číslo objednávky: obj.č.45/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o. Poprad

Adresa dodávateľa: ul. Nová 76

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Objednávka na odvoz odpadu

Cena objednávky: 61.50 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2015

Datum zverejnenia: 07.12.2015

Dokumenty