Obec Huncovce

Objednávka

Spracovanie finančnej analýzy

Identifikácia

Číslo objednávky: Obj.č.44/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: GRANT VISTA SLOVAKIA AS.R.O., BARDEJOV

Adresa dodávateľa: Partizánska 45

IČO dodávateľa: 47096756

Predmet objednávky: Spracovanie finančnej analýzy

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 23.11.2015

Datum zverejnenia: 03.12.2015

Dokumenty