Obec Huncovce

Objednávka

Objednávka na separované vrecia

Identifikácia

Číslo objednávky: obj.č.42/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Technické služby, s.r.o., Kežmarok

Adresa dodávateľa: Poľná 1

IČO dodávateľa: 46201297

Predmet objednávky: Objednávka na separované vrecia

Cena objednávky: 945.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 04.11.2015

Datum zverejnenia: 27.11.2015

Dokumenty