Obec Huncovce

Objednávka

Zemné práce - úprava terénu, ul. Školská

Identifikácia

Číslo objednávky: obj.č.41/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Štefan Žoldák, Rakúsy

Adresa dodávateľa: Rakúsy 94

IČO dodávateľa: 35216379

Predmet objednávky: Zemné práce - úprava terénu, ul. Školská

Cena objednávky: 1128.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 18.11.2015

Datum zverejnenia: 20.11.2015

Dokumenty