Obec Huncovce

Objednávka

Vypracovanie znaleckého posudku - Cyklotrasa Huncovce

Identifikácia

Číslo objednávky: obj.č.40/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Ing. Ján Trebuňa, Sp. Hanušovce

Adresa dodávateľa: Sp. Hanušovce 1

IČO dodávateľa: 46147764

Predmet objednávky: Vypracovanie znaleckého posudku - Cyklotrasa Huncovce

Cena objednávky: 430.00 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 09.11.2015

Datum zverejnenia: 18.11.2015

Dokumenty