Obec Huncovce

Objednávka

Oprava vonkajších schodov - budova OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: obj. č.34/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: RONDO s.r.o. Kežmarok

Adresa dodávateľa: Slavkovská 812/28

IČO dodávateľa: 31671152

Predmet objednávky: Oprava vonkajších schodov - budova OcÚ

Cena objednávky: 1172.89 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 29.09.2015

Datum zverejnenia: 29.10.2015

Dokumenty