Obec Huncovce

Objednávka

Objednávka prác na opravu VO v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: obj. č.33/2015

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Huncovce

Adresa objednávateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO objednávateľa: 00326232

Názov dodávateľa: ELPROMONT TATRY, Huncovce

Adresa dodávateľa: Farská 72

IČO dodávateľa: 31696571

Predmet objednávky: Objednávka prác na opravu VO v obci

Cena objednávky: 1757.14 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 27.08.2015

Datum zverejnenia: 29.10.2015

Dokumenty