Obec Huncovce

Faktúra

Obecné noviny

Identifikácia

Číslo faktúry: FD521/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov dodávateľa: INPROST S.R.O., Poprad

Adresa dodávateľa: Smrečianska 29

IČO dodávateľa: 31363091

Predmet faktúry: Obecné noviny

Fakturovaná suma: 67.60 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.12.2015

Dátum doručenia: 15.01.2016

Datum zverejnenia: 20.01.2016

Dokumenty