Obec Huncovce

Faktúra

Vývoz odpadu na skládku

Identifikácia

Číslo faktúry: FD489/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Obj. 45/2015

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o., Poprad

Adresa dodávateľa: Nová 76

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Vývoz odpadu na skládku

Fakturovaná suma: 61.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.12.2015

Dátum doručenia: 17.12.2015

Datum zverejnenia: 22.12.2015

Dokumenty