Obec Huncovce

Faktúra

Vyhotovenie geometrického plánu č. 165/2015 - miestne komunikácie ul. Školská

Identifikácia

Číslo faktúry: FD486/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Margita Olekšáková ZEBEKA, Spišská Belá

Adresa dodávateľa: Zimná 464/66

IČO dodávateľa: 40127117

Predmet faktúry: Vyhotovenie geometrického plánu č. 165/2015 - miestne komunikácie ul. Školská

Fakturovaná suma: 996.76 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.12.2015

Dátum doručenia: 16.12.2015

Datum zverejnenia: 22.12.2015

Dokumenty